07/11/2017

TÜRKAK

INSPECT AB-0092-YS numaralı TÜRKAK’tan akredite bir kuruluştur.

INSPECT Hali hazırda ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 ve ISO 22000:2005 standardlarında akredite edilmiştir.

INSPECT sadece TÜRKAK’tan akredite olduğu kapsamlarda TÜRKAK akreditasyonlu belgelendirme yapmaktadır.

Akreditasyon sertifikasına ve kapsamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.